Välkommen till GE-klaven

Kören GE-klaven är en blandad kör från Bollnäs som bildades 1980.
Repertoaren är mycket bred och består av folkmusik, jazz, populärmusik likväl som gospel, sakral och klassisk musik.

 

GE-klaven