Kontakta kören

GE-klavens styrelse 2020

Ordförande – Johanna Westergren
Vice ordf – Christer Rehn
Sekreterare – Hannah-Karin Linck
Kassör – Lars Rehnvall
Notförvaltare – Anna Karin Wåger
Klubbmästare – Gunnar Nilsson adj. Sigrid Danhard.
Adjungerad till styrelsen är GE-klavens dirigent – Lena Rieback.

E-post

Dirigenten: Lena Rieback
Ordförande: Johanna Nilsson