Kontakta kören

GE-klavens styrelse 2020

Ordförande – Johanna Westergren
Vice ordf – Christer Rehn
Sekreterare – Hannah-Karin Linck
Kassör – Lars Rehnvall
Notförvaltare – Anna Karin Wåger
Klubbmästare – Malin Öqvist och Gunnar Nilsson.
Adjungerad till styrelsen är GE-klavens dirigent – Lena Rieback.

E-post

Dirigenten: dirigenten@ge-klaven.se
Ordförande: ordforande@ge-klaven.se
Kassören: kassoren@ge-klaven.se
Information: sekreteraren@ge-klaven.se
Hemsidan: webmaster@ge-klaven.se